Перейти до основного вмісту

Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі: Монографія.

Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі

Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі: Монографія.

Автор : Березянко Т.В.
Рік видання : 2014
Видавництво : Кондор
Сторінок : 432

У науковій монографії досліджено спрямованість розвитку основної
складової ринкового суспільства - корпоративного сектору, суспільні та
внутрішні дисбаланси, вектори інтересів і їх вплив на загальний розвиток
суспільства та його соціальної складової. Основою дослідження обрано потужні
підприємства галузі, які складають олігопольне ядро оліє-жирової
промисловості. Проаналізовано досвід ЄС у регулюванні стосунків соціуму й
держави з корпоративним сектором. Головну увагу приділено інструменту
корпоративної соціальної відповідальності, який використовується у якості
інституціональної складової системи господарського порядку. В роботі
запропоновано медіаційний підхід до впорядкування стосунків у національному
суспільстві, який обґрунтовано на основі економетричної моделі. У якості
рішення на рівні економічної політики з регулювання діяльності підприємств
корпоративного сектору обрано принцип «отримання прибутку соціально
визначеним шляхом».
Видання призначене для державних службовців, наукових співробітників,
аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей