Перейти до основного вмісту

Інноваційні технології харчових виробництв: монографія

Іннов техн харч

Інноваційні технології харчових виробництв: монографія

Автор : за ред. д.т.н., проф. Піддубного В.А.
Рік видання : 2017
Видавництво : Кондор
Сторінок : 374

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню технологій енергозбереження бродильних технологій та їх аппаратурного оформлення, оцінці невикористовуваних енергетичних ресурсів. Пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних технологій харчових виробництв.

Видання призначена для працівників промисловості, а також для студентів, магістрантів і аспірантів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що стосуються харчової і переробної промисловостей.