Перейти до основного вмісту

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook / Olena Mitryasova. (англ.мовою)

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry

Автор : Olena Mitryasova
Рік видання : 2020
Видавництво : Кондор
Сторінок : 132

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.

У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речовин. Кожна тема охоплює завдання щодо самостійного опрацювання, лабораторну роботу та питання для самоперевірки знань.

 

Посібник призначено для студентів і викладачів ЗВО III-IV рівнів акредитації, нехімічних освітніх програм, насамперед, медичних і біологічних. Окрім того, посібник може бути у нагоді під час підготовки студентів екологічних та біотехнологічних освітніх програм.