Перейти до основного вмісту

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. Навч.пос.

Муковський Інф-аналіт д-ть

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. Навч.пос.

Автор : Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М.
Рік видання : 2015
Видавництво : Кондор
Сторінок : 224

Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. Згідно з “Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки “Міжнародні економічні відносини”, в посібнику розглядаються теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності та основні напрями формування інформаційної та прогностичної культури економістів-міжнародників. Посібник містить тематику навчальної дисципліни, матеріали лекцій і плани семінарських занять, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань, що виносяться на контрольні заняття (модульний контроль). Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин.